missie en visie

Missie en visie Alumnivereniging Ergotherapie Nijmegen   

De Alumnivereniging Ergotherapie Nijmegen (AEN) is een vereniging opgezet voor en door pas afgestudeerde ergotherapeuten.  De AEN is verbonden aan de opleiding ergotherapie te Nijmegen. De drie pijlers waar de AEN voor staat zijn netwerken, kennisverbreding en verbinden.  Ben jij bijna afgestudeerd? Ook dan ben je van harte welkom om alvast (gratis!) lid te worden. Zo kun je naast je stage/minor/scriptie ook alvast kennismaken met het werkveld.

Netwerken staat voor het opbouwen, onderhouden en bevorderen van contacten binnen het werkveld. Aansluitend aan onze activiteiten organiseren wij netwerkborrels om met oud-studiegenoten of collega’s uit het werkveld in contact kan komen. Netwerken draagt bij aan het onderling uitwisselen van informatie en ervaringen. Daarnaast bevordert netwerken het opdoen van nieuwe inzichten, ideeën, het zien van kansen en mogelijkheden. Een breed en stevig netwerk is tevens belangrijk om als beroepsgroep invloed uit te kunnen oefenen en aan ons bestaansrecht te blijven werken. 

De tweede pijler is kennisverbreding. Hiervoor organiseren wij diverse activiteiten per jaar voor het opdoen en delen van vakinhoudelijke kennis. Dit doen we aan de hand van workshops, infoshops, bedrijfsbezoeken, casuïstiekbespreking of een cursusdag. We streven naar minimaal zes activiteiten per jaar waarbij minimaal één activiteit geaccrediteerd is. Voor de activiteiten ontvangen ergotherapeuten kwaliteitspunten voor het kwaliteitsregister. 

De derde pijler staat voor verbinding. Wij streven naar het verbinden van ergotherapeuten onderling maar ook zeker naar de verbinding van ergotherapeuten, de opleiding ergotherapie en het (volledige) werkveld. Door leden ruime mogelijkheden te bieden voor input vanuit interesses en behoeften voor activiteiten werken wij tevens aan onze verbinding met de leden. Het bestuur werkt met veel aandacht voor de relatie in de samenwerking en het bieden van een open leer- en communicatieomgeving om ook zo de verbinding te verstevigen. 

Het motto van de alumnivereniging is om passende activiteiten en netwerkbijeenkomsten  te organiseren voor ergotherapeuten ter bevordering van deskundigheid vanaf het derde studiejaar van de opleiding. Dat betekent dat naast alumni ook derde- en vierdejaars studenten ergotherapie van harte welkom zijn om lid te zijn van de AEN. Als lid van de alumnivereniging ben je onderdeel van een netwerk van ergotherapeuten en is aanmelden voor activiteiten mogelijk. Dit voor 20 euro per jaar. Als student ben je gratis lid. AEN leden hebben voorrang op niet-leden bij de aanmelding van activiteiten. Echter verwelkomen wij ook niet-leden graag bij activiteiten en netwerkbijeenkomsten.